โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสภามหาวิทยาลัย | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 โดย ว่าที่ร้อยตรีวรกมล สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 178 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 กรกฎาคม 2559 - 15 มิถุนายน 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ในวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2559ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา