โลโก้เว็บไซต์ ประชุมกรรมการผู้บริหาร CEO | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมกรรมการผู้บริหาร CEO

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มิถุนายน 2559 โดย ว่าที่ร้อยตรีวรกมล สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 กรกฎาคม 2559 - 14 มิถุนายน 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี

ประชุมกรรมการผู้บริหาร CEOออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา