โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา หารือ KOREATECH | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา หารือ KOREATECH

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมหารือ KOREATECH
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา