โลโก้เว็บไซต์ การประชุมซักซ้อมความเข้าใจระบบสแกนลายนิ้วมือครั้งที่ 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจระบบสแกนลายนิ้วมือครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา