โลโก้เว็บไซต์ ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 33  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 33

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนาบัวระวงเกมส์ กีฬา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 33
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รอง...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา