โลโก้เว็บไซต์ ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย มทร.ล้านนารวมเก็บตกพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "บัวระวงเกมส์"
ภาพบรรยากาศของบรรดาทัพนักกีฬาจาก 6 เขตพื้นที่ และ นักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน เจ้าภาพ ในพิธีเปิดงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 "บัวระวงเกมส์"

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา