โลโก้เว็บไซต์ ภาพ บัวระวงเกมส์ 1 ธ.ค. 2559 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภาพ บัวระวงเกมส์ 1 ธ.ค. 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาภาพบัวระวงเกมส์ 1 ธ.ค. 59
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 "บัวระวงเกมส์" ในวันที่ 1 ธ.ค. 2559 สำหรับวันนี้มีการแข่งขัน 11 ชนิดกีฬา โดยในช่วงเช้าเวลา 08.00 น. มีการแข่งขันกรีฑา จัดการแข่ง...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา