โลโก้เว็บไซต์ KOREATECH เข้าประชุมกับผู้บริหาร มทร.ล้านนา ถกประเด็นพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันโดยใช้งานวิจัยเป็นสื่่อกลาง | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

KOREATECH เข้าประชุมกับผู้บริหาร มทร.ล้านนา ถกประเด็นพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันโดยใช้งานวิจัยเป็นสื่่อกลาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนาKOREATECH เข้าประชุมกับผู้บริหาร มทร.ล้านนา ถกประเด็นพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนัก...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา