โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา บริจาคโลหิต | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา บริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ โถง...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา