โลโก้เว็บไซต์ No-S No-L ประจำปีการศึกษา 2560 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

No-S No-L ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560
มทร.ล้านนา ขานรับนโยบายรับน้องอย่างสร้างสรรค์ เน้นความสามัคคี เคารพสิทธิ์และหน้าที่  วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) จัดโครงการเปิดโลกใหม่ในมหาวิท...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา