โลโก้เว็บไซต์ เกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมกับภาคีเครือข่าย แถลงข่าวการจัดงาน เกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "เกษตรสร้างสรรค...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา