โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนมิถุนายน 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 7/2560  ณ สำนักงานส่วนจัดการต้นน้ำ สำนั...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา