โลโก้เว็บไซต์ พิธีเดินขึ้นดอยและนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีเดินขึ้นดอยและนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 8 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาพิธีเดินขึ้นดอยและนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีเดินขึ้นดอยและนมัสการครู...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา