โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา บันทึกเทปถวายพระพร | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา บันทึกเทปถวายพระพร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา