โลโก้เว็บไซต์ ถวายพระพร | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ถวายพระพร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2560
ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำคณะผู้บริ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา