โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามถวายพระพร ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 12 สิงหาคม 2560 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีลงนามถวายพระพร ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 12 สิงหาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 12 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา