โลโก้เว็บไซต์ งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนางานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560  "เกษียณอย่างเกษม : เพชรงามล้านนา" ในวันที่ 22 กันยายน 2560 แก่ผู้เกษีย...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา