โลโก้เว็บไซต์ 28-09-2560 100 ธงชาติไทย | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

28-09-2560 100 ธงชาติไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนา100 ปีธงชาติไทย ชาวมทร.ล้านนาร่วมใจร้องเพลงชาติไทย
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกันบริเวณหน้าเสาธง อาคารอำนวยการ ในเวลา 08.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เมื่อวัน...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา