โลโก้เว็บไซต์ 02-10-60 รับรางวัล talent mobility | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

02-10-60 รับรางวัล talent mobility

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา รับรางวัล TM Network Best Performance
รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำคณาจารย์ ในโครงการ  Talent Mobility เข้ารับรางวัล TM Network Best Performance โดยนายพรชัย ตร...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา