โลโก้เว็บไซต์ WorldSkills Abu Dhabi 2017  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

WorldSkills Abu Dhabi 2017 

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาร่วมส่งแรงใจเชียร์นักศึกษา มทร.ล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์ในการแข่งขัน WorldSkills Abu Dhabi 2017 
ร่วมส่งแรงใจเชียร์นักศึกษา มทร.ล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์ในนามทีมไทยแลนด์ ในการแข่งขัน World Skills 2017 สาขา  Mechatronics และ  Mobile Robotics  ณ Abu Dabi National Exhibition Center ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา