โลโก้เว็บไซต์ 14-12-60 mou ตชด | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

14-12-60 mou ตชด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลงนามพันธสัญญาสร้างสรรค์พัฒนาสุขาภิบาลที่พักนักเรียนบ้านไกล
ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามสานสัมพันธ์พันธสัญญา “สร้างสรรค์พัฒนาสุขาภิบาลที่พักนักเรียนบ้านไกล” พร้อมด้วยเครือข่ายจังหวัดตาก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เครือ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา