โลโก้เว็บไซต์ ข่าววันที่ 6 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าววันที่ 6

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาพระนครยังแรง ครองเหรียญจ้าวสระ ขึ้นแท่นผู้นำเหรียญทอง
             เข้าสู่วันที่ 3 ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 ล้านนาเกมส์ มีการชิงเหรียญทองทั้งหมด 26 เหรียญทอง ทั้งประเภทเดี่...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา