โลโก้เว็บไซต์ 8-2-61 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

8-2-61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนารัตนโกสินทร์ ประเดิมทองแรกกรีฑา กวาด 10 ทองขึ้นอันดับสองตารางผู้นำเหรียญรวม
เปิดสนามกรีฑาวันแรกมีการชิงชัยเหรียญทองทั้งสิ้น 15 รายการ ทั้งประเภทลู่และประเภทลาน ประเดิมทองแรก เริ่มที่ วิ่ง 10,000 เมตร ชาย เหรียญเป็นของนักวิ่งจาก มทร.รัตนโกส...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา