โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขัน จัดบอร์ดนิทรรศการ ณ มทร.พระนคร | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การแข่งขัน จัดบอร์ดนิทรรศการ ณ มทร.พระนคร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนานักศึกษา มทร.ล้านนา ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ในการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่3
         เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 มีการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 โดยจัดขึ้นที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนค...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา