โลโก้เว็บไซต์ แถลงข่าวงากีฬา 12 สถาบัน  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แถลงข่าวงากีฬา 12 สถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ม.ราชภัฏ มมร. เจ้าภาพร่วม กีฬา USTCM ” ครั้งที่ 8
ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมงานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬา ทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ 12 สถาบัน “ 8th University Sport...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา