โลโก้เว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศ 2561 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปัจฉิมนิเทศ 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา