โลโก้เว็บไซต์ Honda marketing plan contest โครงการ 10.0 ระดับภาคเหนือ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Honda marketing plan contest โครงการ 10.0 ระดับภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาการตลาด มทร.ล้านนา คว้าแชมป์ Honda
         ทีม Little mad นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแผนการตลาด Honda marketing plan contest 10.0 (ภาคเหนือ) จัดขึ้...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา