โลโก้เว็บไซต์ 28-02-61 ผ้าป่ามหาวิทยาลัยวัดถ้ำแกลบ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

28-02-61 ผ้าป่ามหาวิทยาลัยวัดถ้ำแกลบ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนโครงบรรพชาสามเณรอนุรักษ์ถิ่นไทยปี 2561
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานำคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยสมทบทุน โครงการบรรพชาสามเณรอนุรักษ์ถิ่นไทยปี 2561 และ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา