โลโก้เว็บไซต์ 02-03-61 ฝีมือแรงงาน | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

02-03-61 ฝีมือแรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหารมทร.ล้านนา ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561
ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ชัชวิน วรปรีชา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราขสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา