โลโก้เว็บไซต์ 08-03-2561 เปิดศูนยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

08-03-2561 เปิดศูนยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาราชมงคลล้านนา จับมือ กระทรวงวิทย์ฯจัดคาราวานวิทยาศาสตร์เปิดศูนยถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนนำร่องพื้นที่อ.พร้าว
                 วันที่ 8 มีนาคม 2561 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์และเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยได้ร...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา