โลโก้เว็บไซต์ ทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คืนความสดใสสู่คลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา
            วันที่ 21 มีนาคม 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรและนักศึ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา