โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยคุณธรรม  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยคุณธรรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 เมษายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม
วันที่ 30 เมษายน 2561 นายชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และนายศักนรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษาประจำศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้แทนมหาวิ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา