โลโก้เว็บไซต์ พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
               วันนี้ (21 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา