โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเตรียมงานครบรอบ80ปีมทร.ล้านนาพื้นที่ตากและCRCI2018 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมเตรียมงานครบรอบ80ปีมทร.ล้านนาพื้นที่ตากและCRCI2018

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาการประชุมเตรียมงานครบรอบ 80 ปี มทร.ล้านนา พื้นที่ตาก และงานประชุมวิชาการ CRCI 2018
การประชุมเตรียมงานครบรอบ 80 ปี มทร.ล้านนา พื้นที่ตาก และงานประชุมวิชาการ CRCI 2018 ร่วมกับโดยมีรักษาการอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา