โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายวรวุฒิ เพชรดี นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิชา ได้ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา