โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร เตรียมเปิดท่องเที่ยวชุมชน วิถีไทย วิถียอง | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร เตรียมเปิดท่องเที่ยวชุมชน วิถีไทย วิถียอง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร เตรียมเปิดท่องเที่ยวชุมชน วิถีไทย วิถียอง
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่บ้...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา