โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 อาจารย์ดิลก  ประสานวรกิจกุล เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน” ประจำเดือนกรกฎาคม จัดโดยกองกำกับตำรวจท่องเที่ย...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา