โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 13 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 13

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 2 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ 13 เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
           วันที่ 2 มีนาคม 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา