โลโก้เว็บไซต์ อ.ยุรธร ต่อยอดโครงการพัฒนาศักยภพาแกนนำผู้สูงอายุฯ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อ.ยุรธร ต่อยอดโครงการพัฒนาศักยภพาแกนนำผู้สูงอายุฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาอ.ยุรธร ต่อยอดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุฯ
อาจารย์ยุรธร  จีนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมทีมงานนักวิจัย จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอา...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา