โลโก้เว็บไซต์ ทปอ.ร่วมใจต้านฝุ่นควัน | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทปอ.ร่วมใจต้านฝุ่นควัน

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมโครงการ “ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น” พร้อมนำงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในภาคเหนืออย่างยั่งยืน
        วันที่ 20 เมษายน 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัยเข้าร่วมโครงการ “ทปอ.ร่วมใจต้านภัย...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา