โลโก้เว็บไซต์ 20 พ.ย. 62 ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มทร.ล้านนา ลำปาง และสวก.  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

20 พ.ย. 62 ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มทร.ล้านนา ลำปาง และสวก.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนาลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมงาน ได้รับเกียรติจากคณะทีมงานอาจารย์และนักวิจัย ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา