โลโก้เว็บไซต์ พ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกับ ทต.ช้างเผือก พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ พ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน ห้องเรียน โรง...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา