โลโก้เว็บไซต์ 30-8-63ร่วมประชุมหารือเชิงนโยบายร่วมกับ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

30-8-63ร่วมประชุมหารือเชิงนโยบายร่วมกับ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 30 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา