โลโก้เว็บไซต์ ธ.ไทยพาณิชย์ มอบทุนให้กับนักศึกษา  | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ธ.ไทยพาณิชย์ มอบทุนให้กับนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 กันยายน 2563 โดย มทร.ล้านนาธ.ไทยพาณิชย์ มอบทุนให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา  ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ประจำปี 2563
    วันที่ 2 กันยายน 2563  รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นางปวีณา ทองปรอน หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา