โลโก้เว็บไซต์ 13-10-63 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

13-10-63 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 ตุลาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
          วันที่  13 ตุลาคม 2563 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิต...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา