โลโก้เว็บไซต์ มทร.อีสาน ศึกษาดูงานกิจการด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการจัดการ มทร.ล้านนา | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.อีสาน ศึกษาดูงานกิจการด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการจัดการ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กันยายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 744 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ พร้อม คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมหิรัญญิกา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นการปฎิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามกรอบภาระหน้าที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” โดยคณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมในส่วนของการบริการจัดการกิจการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม  โดยมี ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปพร้อมทั้งได้นำเสนอความก้าวหน้าของขั้นตอนการสรรหาตามองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้กับคณะศึกษาดูงาน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา