โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม ถึง 29 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม ถึง 29 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ จำนวนผู้เข้าชม 581 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม ถึง 29 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ (ประกาศรับสมัคร)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา