โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหารร่วมงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 8/2559 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหารร่วมงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 8/2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กรกฎาคม 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 613 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 8/2559  วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด  โดยได้รับเกียรติจากนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งในครั้งนี้ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ กลุ่มจราจร ภ.จว.เชียงใหม่  ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ

    กิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพบปะ พูดคุย แจ้งข่าวสารสำคัญต่างๆที่จะเกิดขึ้น  ซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่ ซูอควาเรียม จะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา