โลโก้เว็บไซต์ การรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 ธันวาคม 2563 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 8192 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ด้วยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน และตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 8690 บาท เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ธันวามคม 2563 ถึง วันที่ 7 มกราคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

  1. ตำแหน่ง แม่บ้าน

  2. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา