โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 โดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ จำนวนผู้เข้าชม 781 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ  คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า (รายละเอียด)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา